Welkom!

In Het Pand ben je altijd welkom.  Zoek je ook een stukje gezelligheid? Of ben je op zoek naar zingeving? Zou je meer willen weten over het Christelijke geloof, over wie Jezus is? In Het Pand maken wij de link tussen jou en God, tussen ons en jou! Kom gerust en kijk bij “activiteiten” of wij jou ook iets te bieden hebben!

Wat is er te doen?

Lunch & viering
7 tot 9 mei
Meikamp
Bekijk complete agenda »

Over ons | Wie zijn wij?

Wat geloven wij?
Wij geloven dat God deze prachtige aarde met u en met mij geschapen heeft. Hij heeft zich in liefde gericht naar de mensheid. Wat hij van ons verwachtte was wederliefde, maar wij hebben ons van God en van onze medemens afgekeerd, en daar gaan wij dagelijks mee door (in bijbelse taal: zonde). Het contact met onze Schepper, met onze medemens en met onszelf zijn wij kwijtgeraakt. En we kunnen die breuk niet herstellen. Hoeveel levens en situaties getuigen niet van deze onvervuldheid!

Het antwoord is nu van Gods kant gekomen. Hij kwam naar ons toe. Hij is mens geworden in Jezus Christus. Hem noemen wij daarom Gods zoon. Hij heeft de weg tussen God en mens her-opend. Door zijn dood aan het kruis heeft hij als een offer onze zonde weggenomen. Wij hebben weer een schone lei. Door zijn opstanding heeft hij de dood overwonnen. Jezus roept ons op om hem te volgen. Dat is niet altijd de gemakkelijkste weg, maar als we hem volgen merken we dat Jezus’ opstandingskracht opnieuw werkelijkheid wordt in ons leven. Wij in Het Pand willen Jezus met heel ons hart volgen, en we roepen u op: ‘Kom, ga met ons!’

Achtergrond van Het Pand
De oprichting van de stichting Het Pand is een initiatief van de hervormde wijkgemeente Martinikerk uit Groningen. Deze wijkgemeente komt op zondag samen in de Martinikerk. De wijken waar de hervormde wijkgemeente Martinikerk aan verbonden is, zijn de Korrewegwijk en de Oosterparkwijk.

Na 25 jaar aan de Padangstraat te zijn gehuisvest, is Het Pand in juni 2014 verhuisd naar speeltuin DIB. Een gulle lening van de Tehuisgemeente (Nederlands Gereformeerde Kerk Groningen) en diverse sponsoracties is het mogelijk geworden om een multi functioneel gebouw te bouwen voor Het Pand en de speeltuinvereniging.

Al de activiteiten in Het Pand worden uitgevoerd vanuit de visie op evangelisatie van de hervormde wijkgemeente Martinikerk. Ook zijn de eindverantwoordelijken van alle onderdelen lid van deze gemeente. Vrijwilligers die in Het Pand actief zijn, zijn positieve christenen die van God en van mensen houden.

Wijkgemeente Martinikerk
De wijkgemeente www.wijkgemeente-martinikerk.nl kan als volgt getypeerd worden:
De wijkgemeente hecht aan de belijdenis van de kerk en poogt die te verbinden met het heden. We vieren de doop en het avondmaal volgens de klassieke reformatorische formulieren. De prediking neemt de centrale plaats in. De liturgie is sober en in de avonddiensten houden we de leerdienst.

Het missionaire aspect van de gemeente neemt een grote plaats in. Rondom Het Pand en de evangelist wordt in de Indische buurt gepoogd contacten met jong en oud te leggen en het evangelie door te geven.

We hebben er als wijkgemeente voor gekozen om in alle centrale verbanden van de Protestantse Gemeente Groningen mee te draaien. Wie uit een andere kerk komt en met ons mee wil leven is welkom om dit als gastlid te doen. Er is de laatste jaren veel veranderd in kerkelijk Groningen. Een door de kerkenraden uitgebracht structuurrapport bracht aan het licht dat bezuinigingen dringend nodig zijn. En toch mag onze wijkgemeente elke week samenkomen op een plek in het hart van de stad waar Christus gemeente al meer dan duizend jaar samenkomt.

Boven alles geloven we dat God zijn kerk bewaart.


Fotoalbums

6 tot en met 11 jaar

11 tot en met 14 jaar

12 tot en met 18 jaar

18 jaar en ouder

45 jaar en ouder