Welkom!

In Het Pand ben je altijd welkom.  Zoek je ook een stukje gezelligheid? Of ben je op zoek naar zingeving? Zou je meer willen weten over het Christelijke geloof, over wie Jezus is? In Het Pand maken wij de link tussen jou en God, tussen ons en jou! Kom gerust en kijk bij “activiteiten” of wij jou ook iets te bieden hebben!

Wat is er te doen?

Bekijk complete agenda »

Financiele steun is welkom!

Missionaire werk
Voor het werk in Het Pand heeft de missionair werker een kernteam achter zich staan bestaande uit ca 7 personen als ook een grote groep betrokkenen voor alle activiteiten. De stuurgroep (met leden Martinigemeente, IZB en Tehuisgemeente) draagt zorg voor evaluatie van gemaakte plannen en zoeken wegen hoe Het Pand in de toekomst kan functioneren in de wijk. In nauw overleg met de evangelisatieouderling wordt door hen inhoud gegeven aan de activiteiten. De commissie bepaalt aan welke activiteiten prioriteit gegeven moet worden aan de hand van eerder geformuleerde doelstellingen. Uiteraard binnen de aan hen gegeven financiële middelen.

U kunt het werk ondersteunen met een bijdrage op: NL43INGB0008375584 ten name van Stichting Missionair werk Het Pand te Groningen.

Gebouw Het Pand
Met het oog op de aankoop en exploitatie van Het Pand in 1988 is een speciale Stichting in het leven geroepen, de Stichting Missionair Diaconaal Centrum. Het bestuur van deze Stichting zorgt ervoor, dat de missionair werker en zijn/haar betrokkenen de activiteiten kunnen uitvoeren in een gebouw met goede voorzieningen. Te noemen valt: onderhoud aan het gebouw zoals schilderwerk, herstelwerk, telefoonvoorzieningen, gas/licht en water en allerlei vaste lasten.

Voor de betaling van deze kosten is ook een aparte girorekening geopend: NL33INGB0002428888 ten name van Stichting Missionair Diaconaal Centrum te Groningen (KvK nr 41011545).

Uw bijdrage op beide girorekeningen wordt zeer op prijs gesteld!


Fotoalbums

6 tot en met 11 jaar

11 tot en met 14 jaar

12 tot en met 18 jaar

18 jaar en ouder

45 jaar en ouder